Konkurransegruppen


Konkurransegruppen består av ca 20 utøvere. Løperne er i aldergruppen 7-18 år.


Gruppene trener 3-5 dager i uken på is og 3-4 ganger i uken barmark.


- Gruppe 1: Erfarne kunstløpere, hopper doble og jobber med triple hopp.  Konkurrerer i høyere klasser
- Gruppe 2: står alle enkle hopp, er introdusert for doble og mestrer kombinasjonspiruetter.

- Gruppe 3: Har akkurat stått test 3, har fått eller skal få program og jobber med de første enkle hopp.


Treningsavgiften for gruppe 2 og 3 blir høsten 2021 pr semester kr 3.200,-.
Treningsavgiften for gruppe 1 blir høsten 2021 pr semester kr 4.100,-.


.