Nyttig om konkurranser

 

Moss Kunstløpklubb

Nyttig informasjon om konkurranser

 

Oppvisningsgruppe barn under 11 år. Går langprogram/friløp og blir bedømt med farger innenfor elementer, skøyteferdigheter og fremførelse. Blå, Rød, Hvit, Grønn og Gul (i rekkefølge). Løperen får tilbakemeldingsskjema fra dommere der alle 8 elementene blir vurdert. De får ikke plasseringsresultater. Må ha bestått test 3. Programvarighet 2.30 min

 

Cubs barn fra 11 år. Delt inn i cubs under 12 og cubs over 12 år fra sesongen 2015/16. Går langprogram/friløp og får poeng og plassresultater. Må ha bestått test3. programvarighet 2.30 min

 

Springs utøver må i tillegg beherske enkel Axel, en piruettkombinasjon med fotombytte og enten en bøypiruett eller hopp piruett. Programvarighet 2.30 +/- 10 sek

 

Debs går både kort program og friløp. Må beherske enkel Axel, et dobbelt hopp i kombinasjon med et annet hopp. Løperen må og vise en hopp piruett og kombinasjonspiruett med høyere vanskelighetsgrad enn springs. Første klasse i Landsmesterskap. Kortprogrammet skal være max 2.30min. Friløp på 3.00 min +/- 10sek.

 

Basic for å være i denne gruppen må man ha gått 1/2 år i cubs og 1/2 år i springs. Løperen går kun friløp på 3.00min +/- 10 sek, men kan ha vokal musikk.

 

Novice denne klassen er for viderekommende. Kravene til elementene øker i vanskelighetsgrad i forhold til debs. Kan delta i Landsmesterskap. Kortprogram med faste elementer på 2.30min. Friløp på 3.00min +/- 10 sek.

 

Junior løperen må beherske dobbel Axel, et kombinasjonshopp med minimum dobbel+dobbel variasjon. I tillegg piruettkombinasjon med alle tre basic posisjonene, og max et fotbytte. Det kåres en norgesmester. Løperen må være under 19 år. Kortprogrammet skal vise faste elementer og vare i 2.50min, og friløp 3.30min +/- 10 sek

 

Senior er voksenklassen, og løperen stiller det året man fyller 19 år(før 1 juli). Kravene er som i internasjonale klasser. Løperen må minimum vise dobbel Axel og solo trippelhopp og et annet trippelhopp i kombinasjon. Krav til trinn, vendinger og piruetter er høyere enn junior, og det kreves flere elementer i både kortprogram og i friløp. Kortprogrammet skal vise faste elementer og vare max 2.50min. Friløp skal være 4.00 min +/- 10 sek.

Grasrotandel: Send 995441225 til 2020

post@mosskunstlop.no | Besøk oss på Facebook