Elementskjema forkortelser

 

Moss Kunstløpklubb

 

Elementskjema forkortelser

 

Nedenfor er alle forkortelsene som skal være med på skjema:

 

1W

Skredderhopp

 

1A

Enkel axel

bruk 2 for dobbel, 3 for trippel

1T

Enkel Toeloop

bruk 2 for dobbel, 3 for trippel

1Lo

Enkel slynge

bruk 2 for dobbel, 3 for trippel

1F

Enkel flipp

bruk 2 for dobbel, 3 for trippel

1S

Enkel salchow

bruk 2 for dobbel, 3 for trippel

1Lz

Enkel lutz

bruk 2 for dobbel, 3for trippel

for kombinasjoner bruk + mellom

eks 2A+2Lo

 

Sekvens

 

 

StSq

trinnsekvens

 

ChSq

koreografisk sekvens

 

Piruetter

 

 

SSp

kork

 

FSSp

hoppekork

 

CSSp

byttekork

 

FCSSp

hoppekork med fotombytte

 

LSp

bøyepiruett

 

FLSp

bøyepiruette med hoppinngang

 

CLSp

bøyepiruett med fotombytte

 

FCLSp

bøypiruett med fotombytte og hoppinngang

 

USp

stå piruett

 

FUSp

ståpiruett med hoppinngang

 

CUSp

ståpiruett med fotombytte

 

FCUSp

ståpiruett med fotombytte og hoppinngang

 

CSp

parallell

 

FCSp

hoppeparallell

 

CCSp

parallell med fotombytte

 

FCCSp

hoppeparallell med fotombytte

 

CoSp

kombinasjonspiruett

 

FCoSp

kombinasjonspiruett med hoppinngang

 

CCoSp

kombinasjonspiruett med fotombytte

 

FCCoSp

kombinasjonspiruett med fotombytte og hoppinngang

 

Grasrotandel: Send 995441225 til 2020

post@mosskunstlop.no | Besøk oss på Facebook